Historie

Roku 1960 se dohodli učitel učňovské školy profesor Zdeněk Mejzlík se Zdeňkem Novákem a Františkem Dvořákem, že by se mohli scházet a hrát stolní tenis v našem městě. Na podzim r. 1961 se zaregistrovali a začali hrát okresní přebor. O dva roky později se vybojoval KP (krajský přebor), ve kterém oddíl setrval až do roku 1978. Za dlouhých 18 let se v klubu objevilo mnoho hráčů, počínaje od mládeže až po dospělé ( Lubomír Šrámek, Jarmila Vaverková, Jan Pavelec, Jarka Mejzlíková, Pavla Pazderová, Anna Růžičková, Dáša Runíšková, Jaroslav Doležal, Milan Buršík, Aleš Svoboda, Miroslav Valenta, Pavel Polcar, Oldřich Kuřec, Lumír Havelka, Vladimír Hubl, Jaroslav Lukášek, Alois Dvořák,Vladimír Vítek, Stanislav Kořínek, Vladimír Dřímal, Miloš Nosek, Zdenek Pokorný , Milan Pokorný, Milan Hubl, Libor Bártík, Jiří Kupka, Petr Kupka, Nikola Bula, Karel Kosour a jiní...). Většina těchto hráčů již odešla z VM nebo zanechala aktivní činnosti.

Z úspěchů, kterých naši hráči dosáhli nelze opomenout čtyřnásobné vítězství v OP (okresním přeboru) Mejzlíková-Mejzlík ve smíšené čtyřhře, čtyřnásobné vítězství Mejzlíkové ve dvouhře žen, vždy dobré umístění Mejzlíka mezi prvními pěti v OP, vítězství dvojice st. žáků Hubl-Lukášek a získání poháru k 50. výročí VŘSR v roce 1967, v roce 1968 1. místo st. žáka Hubla v OP jednotlivců, 1. místo v OP čtyřhry st. žáků Hubl-Vítek, 4. místo Buršíka v roce 1969 a 6. místo v roce 1970, 5. místo Valenty v roce 1971, vítězství dvojice Kuřec-Buršík na turnaji v Třešti, druhé místo dvojice Buršík-Valenta a třetí místo Dvořák-Hubl na turnaji v Hartvíkovicích atd... V roce 1973 bylo založeno "B" družstvo, v roce 1974 "C" družstvo a družstvo žáků.

V sezoně 1975-1976 přichází na přestup ze Žďáru jeden z nejlepších hráčů okresu Vladimír Vítek a začíná se hrát podle nového způsobu na 18 zápasů (4 hráči, každý s každým plus 2 čtyřhry). Do té doby se hrálo na 14 zápasů (5 hráčů, tři vpředu každý s každým a dva vzadu každý s každým plus 1 čtyřhra).

Oddíl stolního tenisu má v sezóně 1980-1981 v okresním přeboru "A" družstvo ve složení - Buršík, Kuřec, Hubl, Kořínek, v okresním přeboru II. třídy "B" družstvo ve složení Dvořák František, Valenta M., Horký, Dřímal, v okresní soutěži "C" družstvo ve složení Dvořák A., Valenta Z., Buďa V., Bártík. Oddíl provozuje činnost pod patronací SD Jednota VM a spolupráce s tímto patronátním závodem je hodnocena velmi kladně. Díky dlouholetému předsedovi oddílu Miroslavu Valentovi, který v té době pracoval ve vedení Jednoty. Každoročně využíváme náborů dětí do oddílu. Práce s mládeží má na starosti V. Hubl a předseda oddílu Buršík.

V sezóně 1984 - 1985 si po sedmileté době vybojovalo "A" družstvo ve složení Buršík, Hubl, Kuřec, Ošmera, Kořínek opět účast v KP. Vítězství družstva bylo suverénní, bez porážky se sedmnácti vítězstvími a jednou remízou. V kraji jsme vydrželi hrát pouze rok, 8. místo z 10 družstev nestačilo k záchraně. Družstvo žáků se pravidelně zúčastňovalo okresních žákovských lig. Nejúspěšnější byli Nestrašilová L., Křížová B., Hublová V., Tománková M. a P., Bednář I., Horký M., Janák M., Buďa Petr a Pavel, Sedláček Jiří a Petr i jiní. Jejich umístění na turnajích či okresních žákovských ligách bylo vždy na předních místech.

Dne 29.5.1986 přivítalo asi 350 příznivců stolního tenisu v sále Jupiter clubu (dříve Sdruženého klubu ROH) státního trenéra stolního tenisu ČSSR Vlada Mika, Jindřicha Pánského (1986 mistr Evropy ve smíšené čtyřhře) a vedoucího správy pro tělesnou výchovu a sport úřadu předsednictva vlády ČSSR pana RSDr. Miroslava Štrunce. Na besedě spojené s ukázkou vrcholového stolního tenisu, které předvedli Pánský a Miko, všichni přítomní je odměnili velkým potleskem. Následně měli možnost nejlepší čtyři hráči oddílu VM "změřit své síly" s mistrem Evropy a ústředním trenérem. Tuto možnost využili Buršík a Kuřec s Jindřichem Pánským a i když oba prohráli, v některých okamžicích ukázali, že i jim není abeceda stolního tenisu cizí. S Vladem Mikem si svoje schopnosti ověřili, Hubl a Ošmera. I když i oni prohráli, Hubl, až do stavu 17:17 svého soupeře pěkně potrápil.

Začátkem r. 1989 přichází další stěhování, tentokrát na ZŠ Oslavická do místnosti "krytu". Po menších úpravách se zdají být podmínky zatím nejlepší, kde jsme naší činnost provozovali.

Dne 8. 1. 1990 zemřel náhle ve věku 46 let dlouholetý hráč, obětavý organizátor, motor Velkomeziříčského stolního tenisu a dobrý kamarád Mirek Valenta. Čest jeho památce.

V sezóně 1992 - 1993 zanechala aktivní činnosti většina zkušených členů oddílu stolního tenisu. Předsedou oddílu se stal Sedláček Jiří st. a společně s mladými hráči, kteří prošli žákovskými družstvy, držel prapor velkomeziříčského stolního tenisu. V té době bylo jen jedno družstvo ve složení Sedláček J. ml., Sedláček Petr, Macoun P., Bednář I., Bártík L., Dvořák Fr. st., a mladší. Oddíl se neustále stěhoval (tělocvična ZŠ Komenského, tělocvična na Poštovní a bývalá školní jídelna na Poštovní). V té době se nikdo nevěnoval ani žákům. Jediný žák byl, Hubl A.

V sezoně 1996-1997 se oddíl ocitl po 36 letech na pokraji zániku. Bratři Sedláčkové odešli do Uhřínova a Sedláček J. st. skončil s vedením oddílu. Vše vyřešil návrat k aktivní činnosti Hubla, který domluvil přestup bratří Klímů a Buků ze Lhotek a příslib starých zkušených hráčů, že pomůžou, když bude nejhůře. Nakonec tito hráči odehráli většinu zápasů soutěže velice úspěšně. Tato sezóna začíná dalším stěhováním do tělocvičny ZŠ Oslavická. Po těžké oddílové krizi máme "A" družstvo v OP II. třídy a "B"družstvo v OS sk. "B". Za "A" nastupují "staří veteráni", Buršík, Hubl, Ošmera, Kořínek, Bártík a Dvořák st. Za "B" hrají pravidelně mladí: Macoun, bratři Klímové a bratři Bukové. Slibně se rozrůstá i počet žáků. Po roce výpomoci skončil s aktivní činnosti Ošmera Mirek a dlouholetý nejlepší hráč Velkého Meziříčí Buršík Milan.

V létě 1999 se vrací z Uhřínova Sedláček Petr a s ním bratři Havelkové, tím se začíná blýskat na lepší časy.

Dne 14. 1. 2002 se stěhujeme do nové tělocvičny Stření školy řemesel a služeb. Podmínky pro stolní tenis jsou velmi dobré, včetně spolupráce s paní ředitelkou ing. Alenou Vodovou. Všichni doufáme, že tento dlouholetý problém s neustálým hledáním prostoru pro naši činnost bude tímto vyřešen. V této sezóně jsme dokázali vybojovat po 15 letech opět KP. Družstva "B" i "C" postupují v okrese o soutěž výš a i žáci udělali veliký pokrok ve své výkonnosti. Bohužel však v následující sezóně 2002-2003 "A" družstvo padá zpět do okresu. Hned v další sezóně slavíme opět postup do kraje. Na postupu se podílelo kompletní "A": Hubl, J. Havelka, P. Sedláček a T. a P. Klímovi.

V sezóně 2004 - 2005 opět postup tentokráte z KP II do KP I. K tomuto úspěchu nám pomohl hráč Pokorný Jan, který přestoupil ze Žďáru. Dále hrál Sedláček, Hubl a Havelka. Za zmínku stojí, že v té době za nás nastupoval (velmi úspěšně) i hráč z Francie, pracující v Pronovii Velká Bíteš, Francoa Tilbot. V roce 2005 postoupilo do kraje i naše "B". V následující sezóně budeme mít dva zástupce v kraji. Je to velký úspěch stolního tenisu v našem městě. Činili se i naší mladší žáci: 1.místo OP jednotlivců Hubl Dominik, 2.místo Zelený David. Za "D" družstvo, jak je u nás dlouholetou tradicí, hrají soutěž dospělých naší žáci: Weiss Pavel a Petr, Zelený T., Zelený D., Prachař V., Kampas J., Hubl D.

V roce 2005-2006 náš oddíl zaznamenal změnu a ukončil spolupráci po dlouhých letech s TJ Spartakem a provedl novou registraci na Sdružení stolního tenisu VM.

Po sezoně 2006 - 2007 zanechali činnosti hráči z "A"družstva Pokorný (přestup do Žďáru), Havelka (začál se plně věnovat tenisu) a ze zdravotních důvodů Hubl, dlouholetý předseda oddílu, který začínal, jako žák v roce 1964 a v 55 letech ještě hrál za "A" družstvo. Nyní se věnuje jen organizací turnajů, hlavně pro neregistrované žáky. Odchod těchto tří borců to byla velká rána pro naše mužstvo.

V sezóně 2007 - 2008 budou nastupovat za "A" Klíma Petr, Říkovský Aleš, Sedláček Petr, Klíma Tomáš. Po této sezóně zanechal aktivní činnosti i Sedláček Petr, který časově nemůže skloubit zaměstnání a stolní tenis. V této sezóně sestoupilo i naše oslabené "A"družstvo po čtyřech letech do KP II. třídy. I když jsme pro záchranu udělali maximum, nepomohl ani návrat hráče Pokorného ze Žďáru.

Po skončení sezony 2009 - 2010 musíme hodnotit ročník velice kladně. Družstvo "A" postoupilo zpět do KP 1. třídy, "B" skončilo ve středu tabulky na 5. místě a "C" postoupilo z OP 3. třídy do OP 2. třídy. V tomto roce nastupoval za "A" družstvo Bazala Jan, který byl u nás na střídavý start a je zatím hráčem Oslavice. Tento nadějný dorostenec, který se účastnil, od mladších žáků celorepublikových turnajů, projevil zájem hrát v našem klubu. Dále více než půlku sezony za "A" tým nastupoval další talentovaný dorostenec našeho oddílu Kampas Jan a předváděl velice dobré výkony. Kompletní sestava "A"družstva, která svou kvalitou vybojovala postup o třídu výš, vypadala následovně: Řikovský Aleš, Klíma Petr, Pokorný Jan, Klíma Tomáš, Kampas Jan a Bazala Jan. Je to hodně mladý a perspektivní tým. Jen pro představu kvality "A" družstva. Může sestoupit 7x a pořád ještě hraje organizovanou soutěž.

Každoročně pořádáme nejkvalitnější turnaj na Vysočině: Turnaj o přeborníka města Velkého Meziříčí. Posledním vítězem se stal Kanta František, bývalý reprezentant. Dále ve spolupráci s firmou GlobalFIN s.r.o. děláme turnaje neregistrovaných dětí, kdy na první turnaj přišlo 83 dětí. Turnajů za celou novodobou éru byly desítky, taktéž oddílem prošlo desítky a desítky hráčů. Na ty které jsem zapomněl, nechť mě prominou. Všichni jsou uvedeni od roku 1960 v oddílových kronikách. A ještě jedna informace. Zakládající člen novodobé historie Dvořák František ročník 1934 stále prohání mladé hráče za stolem, i když už závodně pravidelně nehraje, jeho docházka a píle je příkladná.

Do příští sezony 2010 - 2011 chystáme nové registrace žáků a budeme přihlašovat do soutěží celkem 5 družstev, tolik družstev náš stolní tenis v našem městě neměl za celou historii oddílu. Připravujeme další turnaje, jak pro dospělé, tak hlavně pro děti, registrované i neregistrované.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem příznivcům, vedení Střední školy řemesel a služeb, za velmi dobrou spolupráci, dále všem sponzorům a samozřejmě i vedení města za to, že tento krásný sport může spoustu členů i nečlenů oddílu provozovat.

Hubl Vladimír

Ročník 2010 - 2011 byl pro nás velice významný, především v rámci úspěchů. Do našeho oddílu přestoupil další nadějný dorostenec Skryja Marek z Netína. Tříčlenný tým mladíků byl konečně kompletní v sestavě Kampas Jan, Skryja Marek a Bazala Jan. Na jaře roku 2011 se kluci stali přeborníky kraje Vysočina, tím si zajistili postup na republiku do Ostravy. Tam se probojovalo 16. nejlepších družstev z nichž naši mladíci obsadili solidní 13. místo. Jde v tomto směru o nejlepší dosavadní výsledek mládežnického stolního tenisu u nás. Co se týče bodovacích turnajů jednotlivců Vysočiny, tak 1. místo za rok 2010 - 2011 obsadil Bazala Jan. Krajský přebor mládeže vyhrál opět hráč Velkého Meziříčí Kampas Jan, čímž si oba dva zajistili postup na MČR do Frýdlantu nad Ostravicí. Z 64 nejlepších hráčů z republiky se naši kluci umístili ve druhé polovině startujících. Opět jde o nejvýznamnější dosavadní úspěch i na dráze jednotlivců za dosavadní éru stolního tenisu u nás!

Družstvo ,,A" skončilo na 4. místě v KP 1. Pouze jeden bod nás dělil od postupu do divize, neboť první tři družstva šly nahoru. Nejlepší hráč byl Pokorný Jan, hned po něm Klíma Petr, Řikovský Aleš, Bazala Jan, Klíma Tomáš a Kampas Jan. 2. místo v okrese obsadila naše rezerva, kde už od samotného počátku soutěží sváděla přímý boj o první místo se Sokolem Žďár v kterém bohužel prohrála. Nejlepší hráč béčka byl Kampas Jan. Céčko hrálo dle očekávání v přední části tabulky OP 2. Nejlépe skončil Buk Martin. Déčko vyhrálo jednoznačně okresní soutěž se skórem 10. výher bez remízy a prohry. V tomto týmu dominovala dvojice Prachař Vít a hrající kapitán Vodák Petr. Poslední družstvo ,,E" složené jenom z těch nejmladších si nevedlo vůbec špatně. Kluci především sbírali cenné zkušenosti, které zcela jistě zúročí v dalších letech.

Ročník 2011 - 2012

Před touto sezónou nás opustil mladík Bazala Jan, který dostal nabídku od Třeště hrát divizi, kam nakonec přestoupil. Naopak jsme tým posílili o hráče Brabce Jardy, ten přišel z Oslavice. Družstvo ,,A" opět nesplnilo cíl v KP 1 a skončilo tentokrát na třetím nepostupovém místě. Základní sestava byla následovná: Klíma Petr, Řikovský Aleš, Pokorný Jan, Kampas Jan a Skryja Marek. Z velkých úspěchů se nám podařilo vyhrát pohár Vysočiny tříčlenných družstev a postoupit do celorepublikového kola. Tam nám los nadělil soupeře z Chrudimi, na kterého jsme nestačili. Béčko vyhrálo OP 1 a postoupilo do baráže o KP 3. Konečná bilance 1. výhra, 1. remíza a 1. prohra bohužel nestačila k postupu. Základní sestava byla: Skryja Marek, Klíma Tomáš, Brabec Jarda, Šoukal Slavomír a Buk Martin. Céčko skončilo na 4. místě v OP 2. Zkušenosti starších hráčů doplnili mládežníci z nižších tříd. Hrající kapitán Vodák Petr splnil těžký předsezónní cíl a podruhé v řadě s týmem ,,D" postoupil. Na úspěchu se podíleli dorostenci bratři Zelení, Juda Zdenek a jiní. Éčko obsadilo 8. místo z 12. družstev. Pro všechny hrající mladíky je start stolně tenisové kariéry velice těžký. Ocenění za nejlepšího našeho hráče tohoto roku si převzal Řikovský Aleš.

Ročník 2012 - 2013

Do sezóny stavíme opět 5 družstev. Celkem máme 38 registrovaných členů. Z toho je 21 dospělých a 17 mládežníků. Družstvo "A" vede Řikovský Aleš v soutěži KP 1. Béčko má na starosti Klíma Tomáš v OP 1. V céčku je vedoucí Dvořák František v soutěži OP 2. Déčku šéfuje Vodák Petr v  OP 4 a poslední mančaft "E" složený jenom z těch nejmladších vede Klíma Petr, který zároveň je i předsedou klubu.

Tým "A" obsadil čtvrté místo a nutno dodat, že už čtvrtým rokem po sobě nám utekl postup skutečně o kousek. Hráli Pokorný Jan, Řikovský Aleš, Klíma Petr, Kampas Jan a sem  tam nastoupil i Skryja Marek. Nejlepší náš "pinponkář" byl Pokorný Jan s úspěšností 79,66 procent a obsadil čtvrté místo v jednotlivcích KP 1. Rezervní tým skončil na druhém místě za Bystřicí nad Pernštejnem. Pro naše hráče šlo o nepostupovou pozici. V tomto týmu nastupovali Skryja Marek, Brabec Jaroslav, Šoukal Slavomír a Klíma Tomáš. Céčko se umístilo ve středu tabulky. Pravidelnou dvojici Dvořáka Františka, Kořínka Stanislava doplnil zkušený Bednář Ivan, Buk Radek a zlepšující se mladík Zelený David. Za déčko soutěžili  Vodák Petr, Zelený Tomáš, Zelený David, Juda Zdenek a další... Poslední družstvo nejmenších bojovalo v okresní skupině. Sestava se pravidelně měnila a pro mnohé z dětí to byla doslova premiéra.

Ročník 2013 - 2014

V tomto roce nadále stavíme 5 družstev. Cíle klubu jsou pořád stejné. Zejména první dva týmy dostat o třídu výš. Kluci už roky bojují o čelo tabulky a chtějí i letos. Družstvo "B" zasáhla jedna nepříjemná změna. Z oddílu odešel Brabec Jarda, tudíž o něj bude tým slabší. Posezonní statistiky nejsou nejlepší. Naše nejlepší družstvo propadlo ve hře o postup a skončilo ve středu tabulky. Je jasné, že máme o čem přemýšlet, jakou cestu zvolit do vysněné divize. Oslabený rezervní tým se umístil na páté příčce. Céčko mělo bilanci 6 výher, 2 remízy a 10 proher. Jako jediné družstvo "D" slavilo postup z 3 místa. Skvělou práci odvedl vedoucí družstva a kapitán Vodák Petr, který svůj tým dovedl už k několikátému postupu v řadě!!! Velká výpomoc v podobě hráče Buka Radka byla na místě. Samozřejmě pochvalu si zaslouží celé družstvo. 8 místo v tabulce si připsali ti nejmenší. Výkony některých byly obdivuhodné. Titul nejlepšího našeho hráče vyhrál opět Pokorný Jan. Jedinou organizační změnu, kterou jsme udělali byla ve vedoucích družstev, kde céčko převzal Kořínek Stanislav.

Ročník 2014 - 2015

Po nevydařeném loňském ročníku, přišel ten správný čas, udělat něco pro oddíl, aby cíle, které máme, byly splněny naplno. Několik let zpět jsme se vždy snažili dostat "áčko" do divize a "béčko" do kraje. Pokaždé nám chyběl kousek a nikdy se nám to nepodařilo. Tento nelehký úkol by měla vyřešit nová posila, s níž se počítá do "áčka". Dále také doplnit rezervu. Po zralé úvaze Petra Klímy a Aleše Řikovského jsme kontaktovali hráče Martina Mašteru, který naší nabídku přijal. Stal se novou posilou klubu. Martin k nám přišel z Jihlavy, kde hrál svého času i třetí ligu. Tímto tahem jsme obě družstva posílili a všichni uděláme vše pro to, aby byly cíle konečně splněny.

Posezónní výsledky se berou bezesporu k nejlépe odehraným v celé historii našeho oddílu. Především postup do divize družstva "A" je brán jako grandiózní úspěch našich stolních tenistů. V celé více než padesátileté historii se to nikomu nepodařilo! K dalším úspěchům se přidává rezervní tým, který po vyhrané baráži postoupil do krajského přeboru třetí třídy. A aby toho nebylo málo, tak družstvo "C" oslavilo postup do okresního přeboru první třídy. Mnoho sil to stálo většinu našich hráčů a veleúspěch se nakonec po letech velké dřiny dostavil. Všem patří velké poděkování a samozřejmě velká gratulace.

Příchod hráče Martina Maštery k tomu všemu jednoznačně napomohl. Martin splnil vše, co se od něj očekávalo, odehrál navíc všechna možná utkání i za rezervu. Nechyběl i v baráži, kde byl vyhlášen nejlepším hráčem. Tento tah se Petru Klímovi a Aleši Řikovskému náramně vyplatil. Zbývající družstva oddílu se umístila ve středu tabulky, jedná se o týmy "D" a "E".

Ročník 2015 - 2016

Po úspěšném loňském ročníku nás čekají boje v divizi. V této nejlepší krajské třídě, by jsme se chtěli do budoucna zabydlet a hrát jí co nejdéle. Všem je jasné, že to nebude nic lehkého. Družstvo "B" doplnil hráč Kupka Jiří z Oslavice, který byl po dohodě vyměněn za Zeleného Davida. Další náš mladík Juda Zdenek se dohodl na střídavých startech v klubu Ježek Velké Meziříčí.

Závěrečné hodnocení tohoto roku není vůbec pozitivní. Družstva nesplnila předsezónní úkoly... Áčko bohužel sestoupilo z divize. Pouze vzájemný zápas rozhodl o tom, kdo dostane černého Petra. Domácí střetnutí proti Světlá nad Sázavou jsme zvládli a vyhráli 10 : 6. Odveta ve Světlé pro nás skončila katastrofálně, prohra 10 : 5 rozhodla a napověděla, kdo z divize sestoupí. Jedna jediná vyhraná dvouhra by nám stačila ke kýžené záchraně. Nutno dodat, že v našem týmu v té době nepanovala zrovna dobrá nálada. Psychická pohoda všech hráčů byla na bodě mrazu. Časté hádky mezi sebou byly čím dál větší. Tohle všechno se pochopitelně projevilo v osudné odvetě ve Světlé nad Sázavou. Jako jediné družstvo "B" mohlo oslavovat postup z KP 3 do KP 2. Rezerva postoupila z druhého místa. Kluci zaslouží právem velkou pochvalu. Céčko se neudrželo v OP 1, kde skončilo na devátém místě a to k záchraně nestačilo. O sestupu rozhodlo to, že Velká Bíteš nad očekávání bodovala v silném Rovečném. Jako další naše družstvo "D" sestoupilo z OP 3 do OP 4. Poslední mančaft "E" se umístil na osmém místě v OP 5.

Oddíl ST Velké Meziříčí v této sezóně utrpěl 3x sestup a zaznamenal 1x postup. První premiérový ročník v divizi jsme  nepřežili a musíme se s touto třídou rozloučit. Nikdo neví, kdy se do ní zase vrátíme...

Ročník 2016 - 2017

Na začátku sezóny nás postihla smutná zpráva, kdy z našich řad odešel bývalý vynikající hráč a kamarád Milan Buršík. Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 2.9.2016 ve věku 68 let. Čest jeho památce.

Úvod ročníku jsme zahájili v novém složení. Po letní přestávce ukončil kariéru dlouholetý hráč áčka Řikovský Aleš. Další ránu jsme museli překousnout, když přestoupil druhý hráč áčka Pokorný Jan do Třebíče. Tudíž nově poskládaný tým zůstal v podobě Maštera Martin, Klíma Petr, Kampas Jan a Skryja Marek. Na tuto nepříjemnou situaci musel oddíl zareagovat formou posil do rezervního družstva. Na přestup k nám přišli Jašek Petr z Rokytnice nad Rokytnou a Borůvka Vít z Oslavice. Další novinkou co jsme udělali bylo, že stavíme čtyři družstva. Dále z našeho klubu odešel na přestup Juda Zdenek do konkurenčního Ježka Velké Meziříčí. Další klub Sten Havlíčkův Brod projevil velký zájem o našeho mladíka Štěpána Holuba. 

Po skončení všech mistrovských utkání áčko se umístilo na pátém místě v tabulce KP 1. V této nové sestavě je tato příčka brána jako velký úspěch. Kluci skončili v tomto pořadí. Nejlepší byl Maštera Martin, Kampas Jan, Klíma Petr a Skryja Marek. Ve čtyřech utkání se objevil i Buk Martin, který si připsal svůj osobní skalp, když proti Chotěboři porazil ve dvojhře divizního soupeře 3 : 0 na sety! Rezervní tým dokázal udržet soutěž KP 2. Nejlépe hrál Šoukal Slavomír, jeho posezónní úspěšnost byla přes 72 procent. Celková bilance týmu vypadala osm výher, jedna remíza a třináct proher. Po sečtení bodů deváté místo v tabulce. Céčko vyhrálo OP 2 a hned po roce se vrátí do OP 1. Jako jediný náš tým oslavil postup o třídu výš. Vedoucí družstva "D" Holík Vratislav vedl své kluky v OP 4 a stal se nejlepším hráčem družstva. Celkově sedmé místo v tabulce. Mančaft je složený převážně z těch nejmladších.  

Po několika jednáních se v sezóně uskutečnil další přestup mladíka Holuba Štěpána do Sten Havlíčkův Brod. Dále od nás odešli Hrůza Vlastimil a Zelený Tomáš do sousední Oslavice. Náš oddíl chystá nové registrace mládeže do nadcházejícího ročníku.

Jsme moc rádi, že je v našem městě o tento sport velký zájem a budeme nadále pracovat a pokračovat v budování základny a dokonalosti našich mladých stolních tenistů. Děkujeme všem sponzorům, zejména městu Velké Meziříčí, firmě Pavel Klíma, že nás v tomto krásném sportu podpořili.

Rok 2017 - 2018

Tato sezóna dopadla nad očekávání, kde naše "A" družstvo postoupilo z druhého místa do divize. Jedna změna v sestavě proběhla, hráče Skryju Marka vystřídal Šoukal Slavomír. Zmíněný hráč si udržel skvělou formu i letos, udržel nad padesáti procentní úspěšnost i v této třídě. Ostatní kluci Maštera Martin měl 74,67 procent, Kampas Jan 66,67 procent a Klíma Petr měl 63,24 procent. Po sečtení všech výsledků to stačilo k druhému postupovému místu do divize. Zajímavostí sezóny bylo, že tým neprohrál ve dvanácti utkání v řadě.

Naopak rezervní družstvo neudrželo KP 2 a sestoupilo o třídu níž. Bohužel absence Slávka Šoukala byla znát. Kluci ve složení Jašek Petr, Skryja Marek, Kupka Jiří, Borůvka Vít a Buk Martin se musí s touto krajskou třídou rozloučit. Po půlce soutěže od nás odešel Jašek Petr do Třebíče. Tím se naše družstvo výrazně oslabilo. Příčin co k tomu všemu vedlo bylo samozřejmě víc...

Céčko nakonec zachránilo OP 1. K dlouhodobým oporám týmu se připojil po dvouleté pauze Řikovský Aleš, který senzačně napomohl tuto třídu zachovat. S Alešem se rozhodně do budoucna počítá i do družstev "A" i "B", přeci jenom dlouhé roky patřil k oporám "A" týmu. Všechny kluky v tomto družstvě také doplnil skvěle hrající Holík Vratislav. Ten svými výsledky patřil mezi nejlepší.

Naše poslední družstvo "D" sestoupilo do OP 5. Zde nastupují noví hráči, převážně mladíci, kteří začínají svojí stolně tenisovou kariéru. Většina je nově registrovaná.

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, městu Velké Meziříčí, MŠMT a firmě Pavel Klíma.

Petr Klíma

 Historie stolního tenisu (ping-pong) ve Velkém Meziříčí ve 20. století

V publikaci 100 let organizovaného sportu ve Velkém Meziříčí vydané v roce 2006 - autor ing. Antonín Dvořák píše o historii Sportovního klubu Velké Meziříčí v období 1921 - 1933, kde se na straně číslo 36 dozvídáme:

Bylo to počátkem roku 1921, který přinesl změny úředního názvu " klubu pro sport a veřejné zdravotnictví " na tehdy obvyklý Sportovní klub. Bylo to provedeno jednoduše zažádáním o změnu stanov. Zkratkou pro Sportovní klub Velké Meziříčí se staly čtyři písmena SKVM. Založení klubu však SKVM odvozoval právem od vzniku Českého klubu velocipedistů v roce 1889. Změna názvu byla oznámena na pravidelné členské schůzi 24. ledna 1921.

Z činnosti SKVM v tomto období se dozvídáme, že hlavním sportovním odborem se stává fotbal s výjimkou let 1925 - 1928. Z ostatních sportů zanikl v roce 1923 odbor bandy hokej. Do výborné úrovně byla dovedena dámská házená. Na tzv. Sportovních dnech SKVM se prosazovala atletika. Soutěží se účastnil tenisový odbor. Šachisté pořádali turnaje a místní přebory. Příhodná zima v roce 1929 vyvolala značnou aktivitu lyžařů a pořádáním závodů. Objevují se plavecké závody a v klubu je aktivní odbíjená a stolní tenis.

Značný útlum sportovní činnosti je však zaznamenán v druhé polovině dvacátých let. K oživení a rozvoji sportu dochází na začátku třicátých let. Přispívá k němu i rivalita mezi SKVM a nově vzniklým sportovním klubem (v roce 1931) Jas - Jelínek a syn, který ukončil svoji činnost 21. března 1935.

Můžeme se tedy domnívat, že stolní tenis byl ve Velkém Meziříčí tzv. Pěstován již v prvé polovině 20. let minulého století. V 30. letech získává tento sport (také nazývaný ping-pong nebo table tennis) značnou popularitu, zvláště mezi středoškolskými studenty.

V kronice škol Světlá se objevuje zpráva z roku 1932 - chovanky škol Světlá " pilně hrají tennis ve dvou dvorcích, na terase ping pong a voleyball". Tyto zápisy se opakovaně zmiňují a ping pongu v dalších létech 1933 - 1939.

Autor článku "Jak to bylo z organizováním Tělovýchovy před 100 lety" Libor Pišín vydaném v Zpravodaji města Velkého Meziříčí v prosinci 1989 uvádí, že při Klubu Jas byl vytvořen kromě kopané i odbor ledního hokeje, ženské házené, stolního tenisu, odbor šachový a kuželkový.

Nelze opomenout, že akademický klub Velké Meziříčí (AKVM) založený v roce 1908 se mimo jiné zabýval také sportem a v jedné dochované zprávě z roku 1932 (Velkomeziříčsko č. 34/ str. 4) píše o propagačním table-tennisovém zápasu AKVM proti nově tvořícímu se ping-pongovému clubu (PPC).

V neposlední řadě pak v období okupace v letech 1939- 1941 se kromě SKVM ping pongem zabývají i tělocvičné organizace Sokol a Orel. Pořadatelství table tenisových turnajů v tomto období přebírá nově vzniklé Národní souručenství.

V roce 1941 končí vydávání Krajinského týdeníků Velkomeziříčsko a tím i veškeré informace o sportu ve Velkém Meziříčí.

Z dostupných materiálů Velkomeziříčska uvádíme některé informace o stolním tenise ve Velkém Meziříčí


Rok 1931 číslo 16/4 - nově založený sportovní klub SK Jas u fy. Ant. Jelínek a syn.

Rok 1932 číslo 34/4 - ze sportovní činnosti Akademického klubu Velké Meziříčí. Propagační table tennisový zápas sehraje AKVM proti nově tvořícímu se ping pongu clubu (PPC) - AKVM nastoupí v sestavě: Pavelka, Křepelka M., Plachetka, Krčmář, Michalicová V., Michalicová Vl. - PPC nastoupí v sestavě Benáček, Procházka, Macháček, Křepelka V., Benáčková, Michalicová L. K tomu je uvedena poznámka ze Studentského časopisu, v kterém se píše, že Table-tennis je dnes snad nejrozšířenější hrou mezi středoškolskou mládeží a je jisto, že ke zvýšení zájmu nemálo přispělo dobytí letošního mistrovství světa Čechoslováky.

Rok 1933 číslo 33/4 (srpen) - sportovní slavnosti SKVM pokračovaly v pondělí večer u Mottlů utkáním SKVM a Jasu v šachu a ping pongu. Ve stolním tenisu zvítězil Jas 5:3.

Rok 1934 číslo 27/2 - sportovní slavnosti SKVM, program - zápas ping pongu mezi SKVM a SK Jas v hotelu Mottl (později hotel Zlatý lev na náměstí).

Rok 1934 číslo 28/3 - sportovní dny SKVM pořádané ve dnech 4. až 8. července - utkání SKVM - SK Jas ve stolním tenise. Družstvo Jas po pěkné hře bezpečně a přesvědčivě zvítězilo 9:0.

Rok 1936 číslo 12/3 z 21.3.1936 - přeborníkem ve stolním tenisu Velké Meziříčí pro letošní rok se stal Mirek Doležal, též výborný brankář I. a. mužstva SKVM.

Rok 1939 číslo 50/5 z 16.121939 - klubovna MNS v Zemědělské jednotě již ožila. Pan hoteliér Mottl daroval MNS pinpongový stůl. Boje o mistrovství Vel. Mez. Začnou 17.12.1939, přihlášky přijímá br. Karel Zlonický. O mistrovství budou bojovati nejlepší hráči - Mirek Doležal, B. Charvát, Karel Zlonický, Jar. Pěchota, Lad. Doležal a jiní. Pod článkem je podepsán Jula Šnóbl.

Rok 1939 číslo 3/5 z 14.1.1939 - hodnocení AKVM. Do roku 1939 připadlo také 30. výročí trvání AKVM. V bilanci činnosti za 1938 také je připomenut pinpongový turnaj.

Rok 1940 číslo 10/5 z 9.3.1940 - table-tennisový turnaj MNS, který byl zahájen koncem ledna nebyl ještě dohrán, jelikož sál Obecníku k němu propůjčený MNS nebyl k dokončení uvolněn. Bude dohrán v klubovně MNS - vítěz i přes několik nedohraných zápasů je favorizovaný Láďa Doležal.

Rok 1940 číslo 13/4 z 30.3.1940 - na mistrovství Vel.Mez je přihlášeno 7 pánských družstev a pořadatelem je MNS. Zemské ref.reál.gymnazium - dvě družstva, SKVM - dvě družstva, těl. jednota Orel - dvě družstva, Sokol - jedno družstvo.

Rok 1941 z 19. ledna - table-tennisový turnaj v sále sokolovny v Rudíkově. Vítěz turnaje Orel Ttřebíč, druhý Orel I. VM, třetí Sokol Rudíkov a na posledních místech se umístilo MNS v Rudíkově a Orel II. VM. Zápisné činilo 10 k. za družstvo.

Rok 1941 číslo 14/4 z 5.4. 1941 - uvádí, že 5. a v neděli 6. dubna t.r. Uspořádá MNS ve Velkém Meziříčí table tennisový turnaj. Turnaje se zúčastní i hráči jiných měst, mezi nimi mistr Moravy Hranička, býv. mistr Slovenska Sedkáček, mistr Třebíče Protivínký, hráči David, Zůlka, Kabátek, Blažek, Máca a nejlepší hráči VM Doležal, Pěchota, Polák, Novák a Hašek. Jednatelem turnaje byl Viktor Hašek Velké Meziříčí, Vrchovec č. 772.

Rok 1941 číslo 15/4 z 12.4.1941 - Hranička vítězem table tennisového turnaje ve Velkém Meziříčí. Dvojice Hranička - Hašek zvítězila ve čtyřhře pánů. Turnaj pořádaný Národním souručenstvím 6. dubna o Pohár města VM. Zůčastnilo se 40 hráčů z Vel. Mezu., Budišova, Rudíkova, Laviček, Třebíče, mezi nimi i mistr Moravy Hranička z OUO Brno, který zvítězil v soutěži jednotlivců ve finále nad Hrischem TK Fafejta Třebíč 3:0. V pánské čtyřhře zvítězila dvojice Hašek, Orel VM - Hranička OUO Brno nad Pěchota Sokol VM - Sedláček Sokol Budišov 3:0. V turnaji o nejlepšího hráče Vel. Mezu. Zvítězil Doležal Sokol VM nad Haškem Orel VM 3:1.

Složení tříčlenných hlídek - družstvo Sokol VM I. Pěchota, Doležal, Polák - Orel VM I. Špaček, Hašek, Novák.

Po turnaji tabulka table tenistů ve Velkém Meziříčí následující: 1.Doležal Sokol, 2. Hašek Orel, 3. Polák Sokol, 4. Pěchota Sokol, 5. Herblich (rrg.) , 6. Obšil (rrg.), 7. Novák Orel, 8. Špaček Orel, 9. Lavička (rrg.).

Uvedené příklady z tisku byly neupraveny.

V tomto roce 1941 končí vydávání Velkomeziříčska, které po roce 1945 z výjimkou několika čísel již nepokračuje. Zprávy o poválečném vývoji tělovýchovného hnutí ve Velké Meziříčí do období Února 1948 jsou dosud neprobádány. Tělovýchova a jednotlivé sportovní odbory pokračují v 50. letech již pod sjednocenou tělovýchovou.